Câu điều kiện loại 2 với cấu trúc “If” là loại câu được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong văn viết. Đây là một mệnh đề đơn giản và phổ biến nhưng không phải ai cũng nắm vững cách sử dụng.

Chính vì vậy thông qua bài viết dưới đây hoctoeic990 sẽ chia sẻ các kiến thức về câu điều kiện này một cách dễ hiểu nhất.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2

If + past tense + would(n’t) (might/could) + verb

Would(n’t) (might/could) + verb + if + past tense

Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện trái với thực tế ở hiện tại.

VD:

 • If I brought umbrella, I wouldn’t get wet.
 • If I learnt Russian, I would read a Russian book.
 • If I were you, I would buy this car.
 • If I won £100,000, I would give up my job.

Cấu trúc đảo ngữ:

Were + S + O/st
(not) to V +S + Would/Could + Vinf

VD:

 • If I learnt Russian, I would read a Russian book. => Were I to learn Russian, I would read a Russian book
 • If I were you, I would buy this car. => Were I you, I would buy this car

Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện trái với thực tế ở hiện tại.

Tổng hợp đảo ngữ câu điều kiện

Một số biến thể của câu điều kiện loại 2

Mệnh đề chính (main clause)

 •  If + past simple, … would/should/could/might/had to/ought to + be V-ing.

Ví dụ: If we left Hanoi for Hue this morning, we would be staying in Hue tomorrow. (Nếu chúng tôi rời Hà Nội vào Huế sáng nay, chúng tôi sẽ ở Huế vào ngày mai)

 •  If + past simple, past simple. (việc đã xảy ra)

Ví dụ: If the goalkeeper didn’t catch the ball, they lost. (Nếu thủ môn không bắt bóng, họ đã thua.)

 •  If + past simple, … would be + V-ing.

Ví dụ: If I were on holiday with him, I would/might be touring Italy now. (Nếu tôi đi nghỉ cùng anh ấy, tôi sẽ / có thể đi lưu diễn tại Ý bây giờ.)

 • If dùng như “as, since, because” có thể kết hợp với động từ ở nhiều thì khác nhau trong mệnh đề chính và không thực sự là một câu điều kiện.

Ví dụ: If you knew her troubles, why didn’t you tell me? . (nếu bạn biết rắc rối của cô ấy, tại sao bạn không nói cho tôi)

* Mệnh đề phụ (if-clause)

 • If + past continuous, … would/could + V-inf.

Ví dụ: If we were studying English in London now, we could speak English much better. (Nếu bây giờ chúng ta học tiếng Anh ở London, chúng ta có thể nói tiếng Anh tốt hơn.)

 •  If + past perfect, … would/could + V-inf.

Ví dụ: If you had taken my advice, you would be a millionaire now. (Nếu bạn đã lấy lời khuyên của tôi, bây giờ bạn sẽ là một triệu phú).

Xem thêm tổng hợp về câu điều kiện tại đây:
https://www.anhngumshoa.com/tin-tuc/cau-dieu-kien-loai-0-1-2-3-trong-tieng-anh-cong-thuc-cach-dung-va-bai-tap-37243.html \

Hy vọng những kiến thức trên đây đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu điều kiện loại 2.

Chúc các bạn học tốt!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here