Họ là chữ số cuối năm sinh của bạn:

1: Hudson

2: Daring

3: Lombard

4: Marion

5: Lagger

6: Baxter

7: Evans

8: Steward

9: Simpson

0: Spears

NẾU BẠN LÀ NỮ

Tên đệm là tháng sinh của bạn:

1: Jordan

2: Michelle

3: Allan

4: Dolly

5: Maria

6: Ella

7: Valikie

8: Cami

9:Ryna

10: Lalle

11: Scarllee

12: Annie

Tên là ngày sinh của bạn

1: Eva

2: Alie

3: Kate

4: Sarah

5: Jenny

6: Cassan dra

7: Amy

8: Ramie

9: Bella

10: Andrena

11: Sally

12: Emily

13: Mary

14: Julie

15: Britney

16: Samantha

17: Camryn

18: Kara

19: Riley

20: Attie

21: Elena

22: Chri stina

23: Lizzie

24: Martha

25: Linda

26: Selina

27: Sophie

28: Emma

29: Ashley

30:Amber

31:  Alice

Những cái tên tiếng Anh dành cho nữ hay nhất:
https://mshoagiaotiep.com/basic-grammar/ten-tieng-anh-nd498963.html

—————————

NẾU BẠN LÀ NAM

Tên đệm là tháng sinh của bạn:

1: Martin

2: Justin

3: Dave

4: Cody

5: Bob

6: Zack

7: Harry

8: Larry

9: Rod

10: Ray

11: Ben

12: Joe

Tên là ngày sinh của bạn:

1: Kyle

2: Jason,

3: Michael

4: Olardo

5: Patrick

6: Jeff

7: Cliff

8: Jack

9: Edward

10: Todd

11: Mortimer

12: Fred

13: Hector

14: Silver

15: Troy

16: Lorenzo

17: Johnny

18: Rogger

19: Jake

20: Billy

21: Robbie

22: Zac

23: Daniel

24: David

25: Donald

26: Ron

27: Wade

28: Ryan

29: Nick

30: Victor

31: Chris

Xem thêm những cái tên tiếng Anh hay nhất cho Nam và Nữ:
https://www.anhngumshoa.com/tin-tuc/ten-tieng-anh-hay-va-y-nghia-37831.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here